Bliźniaki Wcześniak

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – czym jest i jak starać się o przyznanie programu?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zintegrowane działania, które pobudzają i korygują wszechstronny rozwój dziecka. Mogą je objąć opieką nawet do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia zapewniają bezpłatny dostęp do wielu specjalistów. Opierają się na regularnych spotkaniach i współpracy z rodzicami, dzięki czemu efekty są szybkie i zdumiewające. Wkrótce po rozpoczęciu zajęć, moje wcześniaki zrobiły ogromne postępy. Dlatego chciałabym, żeby informacja o zajęciach docierała do coraz szerszego grona rodziców.  Programy skierowane są nie tylko do wcześniaków, obejmują opieką dzieci, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty, logopedy czy innych specjalistów. 

Troskliwie przyglądamy się, czy proces rozwoju naszego dziecka przebiega pomyślnie. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, czasem osiąga pewne umiejętności później niż rówieśnicy albo w innym stopniu.  Problem tkwi w tym, kiedy powinniśmy się martwić i jak możemy wspierać dziecko. Jeśli lekarz specjalista potwierdzi nasze obawy, warto zacząć działać, bo wczesne wspomaganie, w tym rehabilitacja, może częściowo lub całkowicie zapobiec problemom rozwojowym dziecka w przyszłości. Szczególnie pierwsze trzy lata są decydujące, kiedy dziecko rozwija się najszybciej. Kilka razy spotkałam się z sytuacją, że rodzice organizowali regularną i kosztowną pomoc na własną rękę, dlatego że nigdy nie słyszeli o takich zajęciach.

Miałam to szczęście, że od początku trafiłam na dobrych lekarzy, którzy doradzili mi jak mogę starać się o bezpłatną rehabilitację. Dowiedziałam się, że dostępne są różne programy refundowane przez Państwo, w tym Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR) czy w ramach Oddziału Dziennego Rehabilitacji. Oprócz tego są także inne, między innymi organizowane przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), ale w tym przypadku dziecko powinno posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Po zakwalifikowaniu się na zajęcia, specjaliści ustalają indywidualny harmonogram i liczbę godzin, dostosowując je do potrzeb dziecka. Programy zapewniają kompleksową i bezpłatną opiekę nie tylko fizjoterapeuty, ale także logopedy, pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów. Ośrodki wypożyczają także sprzęty rehabilitacyjne, które są bardzo drogie i trudno dostępne.

Dlaczego moje dzieci zakwalifikowały się do programów?

Chłopcy urodzili się w 33-tygodniu przez cesarskie cięcie jako wcześniaki z niską wagą urodzeniową. Kacperek i Wojtuś mieli problemy mięśniowe, wynikające z wcześniactwa i ciąży bliźniaczej (asymetria ułożenia ciała, niskie i wzmożone napięcie mięśni). Zaczęłam działać od razu, dlatego po powrocie do domu z moimi bliźniakami, kompletowałam dokumenty, starałam się o opinię odpowiednich lekarzy i stawałam z dziećmi na komisji orzekającej przyznanie programu WWR i Oddziału Dziennego Rehabilitacji. Niestety to wszystko trwa, dlatego do czasu zakwalifikowania się, korzystaliśmy z usług fizjoterapeuty na wizytach domowych. Warto brać od niego faktury, bo można starać się o zwrot kosztów rehabilitacji w zeznaniu rocznym.

Jak dostać się do programu WWR?

Program Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmuje dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia taka wydawana jest przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Opinie mogą wydawać również poradnie niepubliczne pod warunkiem, że zatrudniają odpowiednich pracowników.

Aby uzyskać opinię, wypełniłam wniosek dostępny w poradni, działającej w moim rejonie zamieszkania. W Krakowie są cztery takie poradnie (tutaj), dedykowane dla odpowiednich dzielnic miasta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lekarskie i dodatkowo można przekazać dokumentację medyczną. Wniosek zawiera też list rodzica do Zespołu Orzekającego, w którym opisuje się własne obserwacje i umiejętności wczesne wspomaganiedziecka oraz poprzednie doświadczenia (np. ciąża, poród, pobyt dziecka w szpitalu i inne). Po skompletowaniu dokumentów, złożyłam je w Poradni przed spotkaniem Komisji Orzekającej, która zbiera się co miesiąc.

Po odebraniu Opinii należy ją złożyć w wybranym przez siebie ośrodku realizującym Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka. Oprócz uzasadnienia, dlaczego dziecku przysługuje wczesne wspomaganie rozwoju, zawiera też zalecenia na czym ma ono polegać. WWR jest realizowany zarówno w publicznych i prywatnych placówkach. Część placówek, które organizują Wczesne Wspomaganie Rozwoju na terenie Krakowa można znaleźć tutaj.

Przy wybieraniu ośrodka, w którym rozpoczniemy program, pod uwagę weźcie nie tylko lokalizację. Ośrodki mogą różnić się programem i dostępem do specjalistów. Niektóre z nich skupiają się na jednym lub kilku problemach zdrowotnych np. na problemach ruchowych, ze słuchem albo wzrokiem czy innych. Ważne są opinie na temat ośrodka, metoda rehabilitacji jaką stosuje, a także ilość godzin, jakie przypadną nam w miesiącu. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania odbywają się w wymiarze od czterech do ośmiu godzin w miesiącu. Ważne, żeby ilość godzin była dopasowana do możliwości i potrzeb dziecka, a nie do oferty placówki. W Krakowie mogę polecić Centrum Małego Dziecka na Ruczaju, który realizuje WWR (na zdjęciu).

Warunki organizowania WWR, w tym kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, a także formy współpracy z rodziną dziecka określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Ośrodki prowadzące WWR otrzymują dotację odpowiednio z budżetu gminy lub powiatu.

Jak dostać się na Oddział Dzienny Rehabilitacji?

Aby dostać się na Oddział Dzienny Rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty “do oddziału dziennego rehabilitacji dla dzieci” i złożenie odpowiedniego wniosku. Wzory dokumentów można odebrać w danym ośrodku. Do wniosku należy dołączyć opinię lekarzy specjalistów i dodatkowo dokumentację medyczną, żeby uwiarygodnić swoją prośbę. Następnie dostaniemy wyznaczony termin na spotkanie z Komisją orzekającą przyznanie programu, która działa w tym samym ośrodku.

Program Oddziału Dziennego Rehabilitacji może realizować te same założenia, co program WWR tylko w mniejszym wymiarze godzin (zwykle 4 godziny miesięcznie). Zaletą Oddziału Dziennego Rehabilitacji jest większy dostęp do specjalistów i sprzętu rehabilitacyjnego, który można wypożyczyć do domu.  Dodatkowo są dostępne zajęcia między innymi  z integracji sensorycznej SI czy fizjoterapii na basenie metodą Halliwick i inne.  Poza tym kiedy jeden specjalista jest na urlopie czy na zwolnieniu lekarskim, to zaraz zastępuje go inny.  W ramach Oddziału maluchy otoczone są opieką nie tylko fizjoterapeutów i terapeutów wspomagania rozwoju (logopedów, pedagogów i psychologów), ale także dodatkowo lekarzy specjalistów np. lekarzy rehabilitacji medycznej czy neurologów. W przypadku zajęć na Oddziale Dziennym Rehabilitacji czy tych udostępnionych przez PFRON, są one finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Oddział Dzienny Rehabilitacji w Krakowie posiada Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji, który z całego serca polecam. Maltański Ośrodek organizuje także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i programy z PFRONu.

Dlaczego warto brać udział w programach?

Po pierwsze – postępy! Efekty widać po bardzo krótkim czasie, praktycznie z tygodnia na tydzień. Dzięki temu, że specjaliści współpracują z rodzicami, dają im instrukcje i zalecenia, wiemy jak pracować w domu. Dzieci objęte programem nadrabiają zaległości i korygują swój rozwój. Ile razy słyszałam o swoich dzieciach: „przecież on ostatnio tego nie robił, niesamowity i zaskakujący dzieciak!”. Fizjoterapeuci i pozostali specjaliści wspomagają rozwój mowy, pobudzają i stymulują ruchowo, wspierają rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka. Kacperek bardzo szybko się uczy i dzięki regularnym ćwiczeniom zdobywa kolejne umiejętności o czasie, jak jego rówieśnicy (siedzenie, raczkowanie czy chodzenie). Z kolei Wojtusiowi, który urodził się z wiotkością mięśni, zajęcia pozwoliły wzmocnić wszystkie mięśnie i ku naszej wielkiej radości stanąć na nogi!

Po drugie – chłopcy zostali objęci dodatkową opieką logopedy, pedagoga i psychologa. Dzięki temu nauczyliśmy się wielu  rzeczy, o których nigdy nie dowiedziałabym się nie uczestnicząc w programie. Logopedzi od samego początku zwracali uwagę na technikę karmienia (w tym ssania, gryzienia, żucia, połykania), akcesoria do karmienia i pokazywali zabawy rozwijające mowę. Pedagodzy prowadzą przeróżne zabawy rozwijające zdolności poznawcze, manualne, umiejętności naśladowania, koncentracji uwagi, pamięci w tym też umiejętności społecznych i samodzielności. A psycholog? No właśnie, zastanawiałam się, po co takim małym dzieciom psycholog, a jednak okazuje się, że też spełnia ważną rolę. Ocenia rozwój społeczny dziecka, często jest koordynatorem zajęć i organizuje cykliczne spotkania dla rodziców, na których informuje o postępach dziecka i dalszych planach na przyszłość.

Nam udało się dostać na WWR i Oddział Dzienny Rehabilitacji w ramach dwóch ośrodków, dzięki czemu mamy większą liczbę godzin, niezależne opinie różnych specjalistów i jeden z ośrodków blisko naszego miejsca zamieszkania.

 

 

 

No Comments
Leave a Reply